เริ่มแล้ว “TyreXpo Asia 2024” งานเดียวครบจบเรื่อง “อุตสาหกรรมยางล้อ” จัดใหญ่ครั้งแรกในไทย วางเป้าดันไทยสู่ผู้นำตลาดโลก

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย พร้อมด้วย การยางแห่งประเทศไทย, ทาร์ซัส กรุ๊ป และภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมยาง จัดใหญ่ “TyreXpo Asia 2024″ ครั้งแรกในไทย เชื่อมไทยสู่ตลาดโลก เพิ่มโอกาสและสร้างความพร้อมยางไทย ขานรับการเติบโตอุตสาหกรรมยางล้อโลก

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดยางรถยนต์ในประเทศไทยเติบโตตามความต้องการของตลาด รัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยางล้อและมุ่งขยายโอกาสผ่านแนวทางการส่งเสริมการเพิ่มโรงงานผลิตยางรถยนต์ การออกมาตรการสนับสนุนเพื่อกระตุ้นการลงทุน รวมถึงให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา ซึ่งการจัดงาน “TyreXpo Asia 2024” ในช่วงเวลาที่เหมาะสมนี้จะเป็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อต้นปี 2567 ที่ผ่านมาได้มีการออกเอกสารสิทธิ์สำหรับต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นยางพารา เพื่อรับรองการมีอยู่ของต้นยางพาราในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการขยายโอกาสแก่เกษตรกรให้เข้าถึงพื้นที่ทำกิน สามารถแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนเพื่อใช้ประกอบอาชีพการทำสวนยาง ผลักดันให้ไทยเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบยางระดับโลก เพื่อสร้างความสมดุลของห่วงโซ่อุปทานทางอุตสาหกรรมยางไทยให้เติบโตต่อไปในอนาคต

“อุตสาหกรรมยางในวันนี้กำลังเดินหน้าอย่างมีศักยภาพ เรามีผู้ผลิตยางในประเทศไทยที่มีชื่อเสียง
และได้รับการยอมรับในตลาดโลก มีการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผนวกใช้โดยคำนึงถึง
มิติความยั่งยืนอย่างที่สอดรับกับกฎหมายว่าด้วยสินค้าที่ปลอดจากการตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR ฉะนั้นแล้ว จากการวางรากฐานข้างต้น ผนวกกับการมองหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทยผ่านการจัดงานดังกล่าวถือเป็นก้าวที่สำคัญในการรักษาความเป็นผู้นำ และคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการยางที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนเป็นกลไกที่สำคัญในการปกป้องสิ่งแวดล้อมในอนาคต นี่คือสิ่งที่เราทุกภาคส่วนกำลังเดินหน้าไปด้วยกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเสริม

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท. ในฐานะองค์กรกลางที่มุ่งบริหารจัดการยางพาราของไทยทั้งระบบให้เกิดความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรอย่างมีความรับผิดชอบ เราตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อม  รวมถึงมุ่งมั่นสนับสนุนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อยกระดับคุณภาพของผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปยางที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นำไปสู่การเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน ดังนั้นการจัดงาน TyreXpo Asia 2024 จะกลายเป็นเวทีของความร่วมมือและเป็นโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางไทย ด้วยนวัตกรรม และความก้าวหน้าในเทคโนโลยียางรถยนต์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
“งานมหกรรมยางล้อระดับนานาชาติครั้งนี้ เป็นการปูทางที่สำคัญสู่การยกระดับอุตสาหกรรมยางไทย
ให้สามารถผลิตสินค้าขานรับกับความต้องการของตลาดที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ห่วงโซ่อุปทานยางของไทย
ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เติบโตขึ้น และสร้างความได้เปรียบทางการค้าในฐานะผู้นำแนวหน้าในอุตสาหกรรมยางโลก” นายณกรณ์ กล่าว

นายพรรธระพี ชินะโชติ ประธานกรรมการร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “TyreXpo Asia 2024” จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Your One-Stop Show for Tyres, Automotive Repair & Maintenance and Tyre Accessories” ภายในงานทุกคนจะได้พบกับแบรนด์สินค้าชั้นนำด้านยางล้อและอุตสากรรมเกี่ยวเนื่องกว่า 250 แบรนด์ จากกว่า 90 บริษัท ร่วมจัดแสดง รวมถึงการประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับองค์ความรู้และนวัตกรรมการหล่อดอกยาง (Retreading Conference) รวมถึงงานสัมมนาด้านอุตสาหกรรมยางล้อ (Tyre Business Forum) เพื่อเสริมข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดแนวทางวางกลยุทธ์ ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการไทยในอนาคต ถือเป็นงานเดียวที่รวบรวมผู้ประกอบการ ผู้ซื้อ ผู้ขาย รวมถึงภาคีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมยางล้อไว้อย่างครอบคลุม ซึ่งครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนที่ดีทั้งจากภาครัฐ นำโดยการยางแห่งประเทศไทย รวมถึงภาคเอกชนและกลุ่มสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมยาง ซึ่งงานดังกล่าวมีเป้าหมายที่สอดรับกับโอกาสข้างต้นในการ “เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมยางทั่วทุกมุมโลก”

มาร่วมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจภายในงานโดยมีไทยเป็นศูนย์กลาง
ร่วมเยี่ยมชมและเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางล้อไปด้วยกันในงาน “TyreXpo Asia 2024” งานแรกและงานเดียวที่จะพลิกโฉมอุตสาหกรรมยางล้อไทยสู่ตลาดเศรษฐกิจโลก งานจัดวันนี้ถึง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ที่ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ติดตามข่าวสาร
และรายละเอียดของการจัดงานได้ที่ www.tyrexpoasia.com

You cannot copy content of this page