รมว.สาธารณสุข สปป.ลาว เยี่ยมชม รพ.เครือ ธนบุรีเฮลท์แคร์ กรุ๊ป เตรียมร่วมมือทางการแพทย์นำไปพัฒนาระบบบริการ ในสปป.ลาว ให้มีประสิทธิภาพ

ท่านบุนแฝง พูมมะไลสิด รมว.สาธารณสุข สปป.ลาว เยี่ยมชม รพ.เครือ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป เตรียมร่วมมือทางการแพทย์นำไปพัฒนาระบบบริการ ในสปป.ลาว ให้มีประสิทธิภาพ

วันนี้ (26 พ.ย.2565) ท่านแฝง พูมมะไลสิด รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ เดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าเยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ในเครือบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG อาทิ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง, โรงพยาบาลธนบุรี และโรงพยาบาลธนบุรีบูรณา เป็นต้น พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือทางการแพทย์ เพื่อนำไปพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในสปป.ลาว ให้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี นายกมลศักดิ์ เรืองเจริญรุ่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง, นพ.ธัญญ์ สุวัฒนวิโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง, นพ.หยี ยิฏฐะสิริ ผู้อำนวยการโครงการต่างประเทศ บริษัท ไทย เมดิเคิล กรุ๊ป จำกัด (TMG) ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง

โดยการเดินทางเยือนประเทศไทยของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าทางการแพทย์ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีในการรักษาพยาบาล การวินิจฉัยและการรักษาโรค และความพร้อมของโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์ลำดับต้นๆ ของโลก พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้บริหารโรงพยาบาลในประเทศไทยในการทำงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เนื่องจากมีแผนเตรียมร่วมมือกับ THG ในการพัฒนาและปรับปรุงโรงพยาบาลในสปป.ลาว ตลอดจนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ของทั้งสองฝ่าย โดยจะนำร่องที่โรงพยาบาลของรัฐในนครหลวงเวียงจันทร์ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลเชษฐาธิราชและโรงพยาบาลมิตรภาพ ให้มีระบบการให้บริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพมากขึ้น เพื่อรองรับคนทุกระดับให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลจากบ้านเพื่อมารักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลในประเทศไทยทั้งนี้ ด้วยศักยภาพและจุดแข็งของโรงพยาบาลในเครือ THG ที่กลุ่มผู้ก่อตั้งวางเป้าหมายให้เป็นโรงพยาบาลทางเลือกที่ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงและเป็นศูนย์รวมแพทย์ชั้นนำที่คงนโยบายให้ความเป็นอิสระทางวิชาชีพแก่แพทย์ มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์อยู่เสมอ โดยยึดหลักการทำธุรกิจที่สามารถมีส่วนร่วมดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติต่างๆ ควบคู่กัน ซึ่งก็ตรงกับเจตนารมณ์ในการทำงานเพื่อประชาชนของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ท่านนี้

ในการนี้ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ยังได้ชื่นชมการทำงานของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ที่สามารถบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศ ทั้งนี้ ก็เพราะสปป.ลาว เข้าร่วมโครงการรับบริจาควัคซีนจากนานาประเทศ อาทิ จีน, สหรัฐอเมริกา, ญี่ปุ่น และอังกฤษ เป็นต้น จนทำให้ตอนนี้ สปป.ลาว มีวัคซีนเพียงพอที่จะฉีดให้แก่ประชาชนไปจนถึงปลายปี 2566 นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังสามารถผลิตยา “โมลาโคเวียร์” (Molacovir) เพื่อใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้เอง ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสในการเสียชีวิต ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทาง THG ก็ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนรัฐบาล สปป.ลาว ในการช่วยเหลือประชาชนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด ด้วยการส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ไปเป็นจิตอาสาดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่นครหลวง เวียงจันทน์ สปป.ลาว อีกด้วย เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ไมตรีอันดีของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนาน 

You cannot copy content of this page