ผู้ใหญ่​ใจดี! ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย​ ร่วมบริจาคเงิน​ 8​ ​ล้านบาท ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย​ บริจาคให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ดร.สุนทร อรุณานนท์ชัย​ บริจาคเงินจำนวน 8,000,000 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ โดยให้นำเงินไปปรับปรุงอาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย ให้ทันสมัย พร้อมใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การสร้างชุมชนธุรกิจ บนการเปลี่ยนแปลงสู่โลกเสมือนจริง

โดยมี​ ร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรศ. ลำปาง แม่นมาตย์ คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข.เป็นผู้รับมอบ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

You cannot copy content of this page